9 april 2018

Onze visie

“Een organisatie is een continu proces van menselijke interactie.”

Met deze zin onze kijk op organisaties in essentie samengevat. Succesvolle organisaties hebben sterke relaties in het fundament.
We weten dat er meer factoren zijn zoals markten, klanten en werkprocessen. Deze worden gevoed door de menselijke interactie, het begin van een organisatie laten draaien.
Bij Vredeman & de Vries spreken we begrijpelijke taal en maken we het graag simpel. Dat het niet eenvoudig is hebben we de afgelopen jaren geleerd bij onze klanten. Met het ontwikkelen van het Huishouden Model hebben een sterk beeld in handen wat een eenvoudige en verdiepte kijk geeft op complexiteit van menselijke interactie.
Wij gaan ervanuit dat elk mens is gericht op samenwerking en behoud van de groep waartoe hij behoort. Dit is zowel een vertrekpunt als een eindpunt. Vanuit deze overtuiging is alles wat we doen bij Vredeman & de Vries gericht op de professional en zijn resultaten in relatie tot de ander.


Copyright 2018 - Vredeman & de Vries | Algemene voorwaarden | Privacystatement