9 april 2018

Het Huishouden model>> klik op de delen voor meer info
Professionele werkrelaties zijn essentieel voor samenwerking. Soms gaat het aangaan of onderhouden van de werkrelaties moeizaam. Signalen die het team of de organisatie op het spoor zet van waar de ontwikkelpunten liggen.

Wij richten onze interventies op de voorwaarden voor effectief samenwerken. Met onze definitie van teamspelerschap bieden we thema’s en houvast aan om een teamspeler te worden en te blijven. Een eerste deel van het fundament van een succesvol huishouden.

Thema’s

Stress op de werkvloer is het effect van een onderliggend vraagstuk over de samenwerking. Het gaat hierbij om de onderlinge communicatie, het (kunnen) samenwerken en het activeren van reflectie en feedback. Persoonlijke belangen verstoren het professioneel belang en veroorzaken stress.

Resultaten

Oude patronen worden ingewisseld door nieuwe, stimulerende patronen. De werkplek wordt bezien en gebruikt als leerplek voor elke professional. De basis is gelegd voor een krachtige samenwerking. Professionals zijn echte teamspelers geworden.


Copyright 2018 - Vredeman & de Vries | Algemene voorwaarden | Privacystatement